Norvatek Invest byter namn- UNIWATER

Norvatek Invest byter namn till Uniwater AB
– nordisk expansion och fortsatt tillväxt bakom namnbytet

Norvatek Invest, en av Nordens ledande koncerner med specialister inom VA-tekniska
lösningar, byter namn till Uniwater AB. Bolaget har under de senaste åren förvärvat ett flertal
bolag och ambitionen är att omsätta 1 miljard under 2022. Namnbytet och den framtida
ambitionen, med bland annat fortsatt expansion i Norden, är en del i den nya koncernen som nu växer fram.

Fredrik Jonsson, vd på Uniwater.

– Vår affär och våra bolag förenas i vatten. Det vi
erbjuder våra kunder är infrastrukturlösningar för
vatten, och det är inom detta som vi ska växa. När
vi nu går in i ytterligare en ny fas i vår expansion,
med ökat fokus på den nordiska marknaden, var ett
namnbyte för koncernmodern en naturlig pusselbit.
Vi har sedan tidigare satt upp målet att dubbla
omsättningen från 2019 till 2022 och då omsätta 1
miljard kronor. Det kommer vi klara tack vare en
god orderportfölj, organiskt tillväxt i våra bolag
och genom att förvärva nya intressanta bolag i
Sverige och i Norden, säger Fredrik Jonsson, vd på
Uniwater AB.

Koncernmodern kommer med namnbytet även att öka sitt fokus på att arbeta med koncernövergripande
frågor samt strategiska frågor i form av tillväxt, förvärv och nya verksamhetsgrenar. Bolaget kommer
även se över de synergieffekter som den växande koncernen ger möjlighet till i form av inköp och
marknadsaktiviteter.
– Med namnbytet får vi lite av en nystart. Vi har haft en tydlig strategi att förvärva strategiskt viktiga
bolag och kommer fortsätta göra det. Vi är nu en stabil koncern och även de kommande förvärven
kommer öka möjligheten för oss att kunna erbjuda mer heltäckande och hållbara VA-lösningar för våra
kunder och vara en attraktiv arbetsgivare, säger Fredrik Jonsson.
Enligt rapporter från Svenskt Vatten kommer det krävas stora investeringar för att kunna hålla en hög
leveranssäkerhet av dricksvatten och avlopp. Skälen är många, där bland annat ett eftersatt VA-nät är en
av de stora utmaningarna. Även den fortsatta urbaniseringen, ökad digitalisering och nybyggnationer i
tätorter skapar behov av nya tekniska lösningar.
– Vi ser samma mönster i de andra nordiska länderna. Behovet av investeringar inom VA är stort och
kommer öka de närmaste 20 åren. Det är här vi ska attrahera våra kunder med hög kompetens och ett så
heltäckande erbjudande som möjligt, säger Fredrik Jonsson.
Uniwater består idag av Norvatek, Dala Kommunalteknik och Rostfria VA-system – pumpstationer
med brunnar i betong, plast och rostfritt. ASB – El och automation. ELVA och Emendo – Renings- och
vattenverk. IBECO – Produkter och tjänster inom VA och VVS. Dotterbolagen kommer behålla sina
namn och verka som självständiga bolag med stöttning från koncernmodern.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Jonsson, vd på Uniwater AB, tfn +46 (0)70 320 27 40
Anders Ekhammar, pressansvarig på Uniwater AB, tfn +46 (0)70 746 25 79
e-mail: anders.ekhammar@perspective.se

Uniwater är en av Nordens ledande koncerner med dotterbolag som är experter på VA-tekniska lösningar på den nordiska marknaden. 2020 omsatte bolaget cirka 600 miljoner svenska kronor med cirka 200 anställda. Verksamhetsgrenar inom koncernen: Norvatek, Dala Kommunalteknik och Rostfria VA-system – Pumpstationer med brunnar i betong, plast och rostfritt, ASB – Automation och elskåp, ELVA och Emendo – Renings- och vattenverk, IBECO – Produkter inom VA och VVS

Vil du vite mer? La oss kontakte deg: