INSITU mansjett

IBECO INSITU mansjetter

For tilkobling på dobbeltveggede plastrør og kummer

IBECO INSITU mansjetter benyttes for anboring på dobbeltveggede rør og plastkummer. Benyttes likt som en anboringsmansjett, men er beregnet for dobbeltveggede plastkonstruksjoner. 

  • Innbygd stopp, forhindrer innstikk i hovedledning eller kum
  • Stabilt og tett avstikk
  • For tilkobling på dobbeltveggede plastrør og kummer 
Vil du vite mer? La oss kontakte deg: