Forhøyningsringer

  • Forhøynings­ringer

    IBECO forhøyningsringer brukes hovedsakelig for å forhøye eksisterende kummer enten under nyinstallasjon eller ved renovering.

  • Kumlokk

    IBECO kumlokk er produsert i resirkulert plast og tilpasser seg skjeve eller ujevne betongflater.

Vil du vite mer? La oss kontakte deg: