Kjemisk tetning

  • Sealguard

    Fernco Sealguard benyttes for å tette skader eller skjøter på f.eks. betongkummer, kulverter, betongkonstruksjoner, tunneler, dammer, pumpestasjoner, basseng etc.

  • Hyperflex

    Fernco Hyperflex stopper umiddelbart infiltrasjon med en tetning som ikke krymper.

  • X-seal

    Fernco X-Seal er en tetningsmasse/lim som benyttes for å skape en luft og vanntett pakning når man f.eks monterer lukk og deksler

Vil du vite mer? La oss kontakte deg: