Prøvetrykksutstyr

  • Hydrometer

    IBECO hydrometer brukes til tetthetsprøving av selvfallsledninger

  • Prøve­trykks­pumper

    Pumpene er konstruert for tetthetstesting og installasjons kontroll for alle typer medier som vann, olje, luft eller gass.

Vil du vite mer? La oss kontakte deg: