Rottestopper

  • IBECO Smart rottestopper

    Rottestopperen forhindrer at rotter og andre skadedyr kommer inn i hjem, renseanlegg og næringer gjennom kloakkanlegget.

Vil du vite mer? La oss kontakte deg: