Sponter

Sikrere gravearbeid og betraktelig mindre gravemasse med Spont-kassetter -

Ta kontakt for mer informasjon! 

HOVEDFORDELENE MED GRØFTESIKRING:

  • Økt sikkerhet – stålvegger beskytter
    personalet fra kollapsende gravemasser
  • Radikalt redusert mengde utgravd materiale som må håndteres ved graving – ingen skråning nødvendig
  • Redusert miljøpåvirkning. Lavere CO2-utslipp takket være færre transporter – en stor mengde jord som måtte graves opp ved skråninger i stedet kan bli liggende i bakken
  • Mindre påvirkning på omgivelsene,        mindre trafikkstengninger på grunn av mindre sjaktbredde.
  • Lavere kostnad gjennom mindre restaurering av for eksempel asfalt arbeid

Ta kontakt for mer informasjon!

Tryggere arbeidsmiljø med grøftesikring:                                                          Allerede ved 1,5 meter dype sjakter som er gravd med skråning kan faktorer som jordkvalitet, vær og temperaturer føre til ras og alvorlig skade personell som jobber der nede. Alvorlige graveulykker skjer dessverre jevnlig både i Norge og i utlandet, og grøftesikring er et viktig verktøy for å forbedre sikkerheten – bygget med kraftige stålvegger.

Lavere asfaltforbruk og jevnere for trafikantene:                                                       I et bymiljø bidrar grøftesikring til å redusere forstyrrelsene forårsaket av graving for omkringliggende trafikk og fotgjengere, trafikkkøene reduseres og arealene som må asfalteres kan reduseres med 60-70 prosent.

Direkte levering til ditt gravested – uansett hvor i Norge du jobber:                Ibeco tilbyr grøftesikring for salg over hele Norge fra vårt lager i Porsgrunn samt depoter i Gøteborg, Stockholm, Borlänge og Örnsköldsvik. Når du kjøper våre grøftesikringsløsninger får du normalt utstyret levert sammenboltet og klart til bruk direkte til gravestedet. Foretrekker du å stå for installasjonen selv eller hente utstyret på et av våre depoter, er det også greit. 

Påvist kvalitet:                                                                                                      Ibecos spuntkassetter produseres i Tyskland av et verdensledende produksjonsselskap innen grøfteboringsteknologi. Produktet brukes i flere store EU-land og oppfyller både norske og internasjonale standarder; inkludert DIN 4124 for gravegroper og grøfter, samt DIN EN 13331 om utstyr for grøfteplater.

Rådgivning
Ta gjerne kontakt for en diskusjon om ditt neste grave prosjekt, for eksempel hvordan totaløkonomien og sikkerheten ser ut med ulike alternative grøftesikringsmetoder og løsninger. Sikkerheten er alltid førsteprioritet! 
Ring +47 61 100 130 

Vil du vite mer? La oss kontakte deg: