Speilsveismaskin Tecnodue

Hydraulisk styrte sveisemaskiner egnet for PE, PP og PVDF og andre termoplastiske rør
og beslag. Den selvjusterende rammen og de kompakte dimensjonene gjør maskinene
veldig egnet for sveising i grøfter og anleggsplasser eller verksteder av
gassrørledninger, avløpsledninger og vannforsyningsledninger. Robust maskin av god
kvalitet. Spennvidden er fra 40 mm i diameter opp til over tre meter i diameter. I tillegg
til de manuelle PT-maskinene, kan CNC-enheten utføre en helautomatisk sveisesyklus.
Mange tilbehør er tilgjengelig som gjør sveisearbeidet enklere og tryggere. For å
imøtekomme den økende etterspørselen etter sveisesertifisering er det utviklet en ny
dataloggingsmaskin.

Vil du vite mer? La oss kontakte deg: